Ventilationskontroll
Fastighet Yrkesvux Ventilationsmontör – för dig som gillar frisk luft inomhus
Nästa tillfälle
Sista ansökan 30 jan 2022
Kursstart 7 mar 2022
Utbildningens längd 52 veckor Studietakt Heltid (100%)
Studieort

Vuxenutbildningen
Borgmästargatan 16, 26132 LandskronaSe på karta

Fastighet

Ventilationsmontör

– för dig som gillar frisk luft inomhus

Ventilationsmontörer installerar ventilationssystem i byggnader och ser på så sätt till att vi kan andas frisk luft inomhus. Arbetet innebär bland annat installation och montering av anläggningar inom ventilation, till exempel montering av kanaler, fläktar och aggregat, samt reparationer. Det innebär även underhåll och funktionskontroller av ventilationsaggregat i olika typer av fastigheter och anläggningar.

Att arbeta som ventilationsmontör

Jobbet består av bland annat montering av kanaler, fläktar och aggregat, både fabrikstillverkat och egentillverkat i verkstaden. Injusteringar, underhåll och kontroller av ventilationssystem är andra delar av jobbet. Till skillnad från många andra yrken i byggbranschen sker det mesta av jobbet inomhus. Det här jobbet är raka motsatsen till ett stillasittande kontorsjobb där arbetsdagen är inrutad i minsta detalj. Här får du varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar. Under en omväxlande arbetsvecka hinner du träffa många nya människor och samarbeta med olika yrkesgrupper.

Ventilationsmontören är något av en problemlösare som får jobba med tillverkning, montering och skötsel av alla delar i en ventilationsanläggning. Så gillar du att både använda hjärnan och jobba praktiskt är det här yrket för dig.

Ventilation är dessutom ett område där möjligheterna att specialisera sig eller bredda sig är mycket stora.

För en ventilationsmontör ser framtiden mycket ljus ut. Det finns gott om jobb – idag, imorgon och i framtiden. Och det är bra betalt.

Förkunskaper

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper på grundläggande nivå i följande kurs/kurser:

  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik

Om du har betyg i grundläggande kurser ska du bifoga det med din ansökan. Om du inte har betyg ska du kontakta din hemkommun för bedömning av din kunskapsnivå. Bedömningen ska du bifoga
din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har frågor om antagningen.

Kursinfo

Utbildningen är på heltid och innebär att du studerar på 100% (40 timmar/vecka). Du kan ha rätt till studiestöd från CSN.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Ansökan

Du söker till utbildningen via webbansökan: www.landskrona.se/webbansokanvux
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Är du bosatt i Landskrona och behöver vägledning kontaktar du Vuxenvägledningen, Borgmästargatan 20, Landskrona. Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning ska du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik

Det ingår 8-10 veckors APL i utbildningen. Då följer du en handledares arbetstider. Det är bra om du har kontakt med ett företag i branschen.

Företagen behöver anställa cirka 2000 nya ventilationsmontörer de kommande åren. Det finns med andra ord gott om jobb och du har stor chans att få jobb direkt efter avklarad utbildning.

Fritt sök

Utbildningen kan sökas fritt av dig som är skriven i någon av Familjen Helsingborgs 11 samverkanskommuner. Om du inte bor i någon av de 11 kommunerna krävs ett godkännande från din hemkommun.

Kurser

Kurskod Kursnamn Poäng
SYSSYT0 Systemuppbyggnad 100
VEKVEK0 Verktygs- och materialhantering 100
VEIVEN01 Ventilationsmontering 1 100
VEIVEN02 Ventilationsmontering 2 200
VEIVEN0 Ventilationsisolering 100
VEIVET0 Ventilationsservice 100
SYSVÄM0 Värmelära 100
ELRELF0 Elkraftteknik 100
ELLPRA0 Praktisk ellära 100
VETLUF0 Luftbehandling 100
VETLUS0 Luftströmning 200
VETLUE0 Luftbehandlingssystem 100
KVARVF Komvuxarbete 100
Totalt 1500

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window