Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Det är viktigt att alla som besöker skanevux.se kan ta del av informationen som finns på sidorna.

Användning

Vi strävar efter att alla ska kunna ta del av informationen på skanevux.se. Alla knappar och bilder förklaras med text.

Läsbarhet

Vi använder oss av tydligt färgval för att kontrasterna ska göra texten så läsbar som möjligt. Vår strävan är att skriva klarspråk och vi använder oss av lix (läsbarhetsindex) så att texten inte ska blir för svår.

För översättning till annat språk hänvisar vi till Googles översättningsverktyg.

Textning och tolkning av film

Vi strävar efter att erbjuda undertexter när vi publicerar nya filmer. För tillfället har vi ingen teckenspråkstolkning. Det är en brist vi identifierat och jobbar för att lösa.

Navigation

Du kan navigera med tangentbordet. Vi strävar efter att navigeringen ska vara tydlig och logisk.

Kompabilitet

Skanevux.se är byggd för att fungera på så många plattformar som möjligt. Sidan är responsiv, dvs anpassar sig till surfplattor, mobiltelefoner och bildskärmar.

Fel och brister

Hittar du fel eller något som inte verkar stämma på skanevux.se kan du rapportera det via Kontakta oss längst ner på alla sidor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window