En kvinna som svetsar
Industri Yrkesvux Svetsare
Nästa tillfälle
Sista ansökan 17 okt 2021
Kursstart 15 nov 2021
Utbildningens längd 38 veckor Studietakt Heltid (100%)
Studieort

Vuxenutbildningen
Borgmästargatan 16, 261 32 LandskronaSe på karta

Industri

Svetsare

Som svetsare fogar du samman metalldelar med hjälp av olika svetsmetoder. Du måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och uppbyggnad.

Att arbeta som svetsare

Som svetsare arbetar du med olika svetsmetoder för att reparera, tillverka och montera produkter och konstruktioner av stål och metall.

Svetsning utförs exempelvis inom industrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete.

Nu ser arbetsmarknaden väldigt god ut för svetsare. Ca 90% av våra elever som slutför utbildningen kommer ut i arbete.

Förkunskaper

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper på grundläggande nivå i följande kurs/kurser:

  • svenska/svenska som andraspråk

Om du har betyg i grundläggande kurser ska du bifoga det med din ansökan. Om du inte har betyg ska du kontakta din hemkommun för bedömning av din kunskapsnivå. Bedömningen ska du bifoga
din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har frågor om antagningen.

Kursinfo

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN.

Utbildningen är kostnadsfri men du ordnar själv arbetsskor med stålhätta och oömma arbetskläder i form av arbetsbyxor, t-shirt och långärmad tröja eller skjorta som krävs på skolan.

Just nu ser framtiden ljus ut för dig som vill satsa på denna utbildning eftersom industrin är i stort behov av kompetenta medarbetare.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Validering

Möjlighet till att validera dina kunskaper under utbildningen finns.

Ansökan

Du söker till utbildningen via webbansökan: www.landskrona.se/webbansokanvux
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Är du bosatt i Landskrona och behöver vägledning kontaktar du Vuxenvägledningen, Borgmästargatan 20, Landskrona.

Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning ska du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Informationsmöte

Den 23 september kl. 14.30 informationsmöte på Verkstadsskolan på Varvsudden i Landskrona. Obs! Föranmälan krävs.
Skicka din anmälan till martin.moberg@landskrona.se senast 20 september.

Den 14 oktober kl. 14.30 digitalt informationsmöte via länk ovan.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik

Det ingår 8 veckors APL i utbildningen. Då följer du en handledares arbetstider. Det är bra om du själv kan hitta din APL-plats.

APL är ett bra tillfälle för dig att visa dina kunskaper för arbetsgivaren, och kan i bästa fall leda till arbete efter utbildningen.

Fritt sök

Utbildningen kan sökas fritt av dig som är skriven i någon av Familjen Helsingborgs 11 samverkanskommuner. Om du inte bor i någon av de 11 kommunerna krävs ett godkännande från din hemkommun.

Kurser

Kurskod Kursnamn Poäng
INUINU01 Industritekniska processer 100
MÄIMÄN01 Människan i industrin 100
PRDPRO01 Produktionskunskap 1 100
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1 100
TILTIL01 Tillverkningsunderlag 100
SAASAA0 Sammanfogningsteknik 100
SAAKÄL01S Kälsvets 1 100
SAAKÄL02S Kälsvets 2 100
SAARÖR01S Rörsvets 1 100
SAARÖR02S Rörsvets 2 100
SAASTU01S Stumsvets 1 100
SAASTU02S Stumsvets 2 100
Totalt 1200

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window