Lagerarbetare som kör truck
Fordon och transport Truckförare i kombination med Svenska/Svenska som andraspråk – utbildningsort Helsingborg
Tillfälle 1
Sista ansökan 1 dec 2021
Kursstart 10 jan 2022
Tillfälle 2
Sista ansökan 28 feb 2022
Kursstart 21 mar 2022
Tillfälle 3
Sista ansökan 25 jul 2022
Kursstart 22 aug 2022
Tillfälle 4
Sista ansökan 3 okt 2022
Kursstart 24 okt 2022
Utbildningens längd 16 veckor Studietakt Heltid (100%)
Studieort

Vuxenutbildningscentrum
Jitegatan 1, 265 38 ÅstorpSe på karta

Truckförare i kombination med Svenska/Svenska som andraspråk – utbildningsort Helsingborg

Fordon och transport

Truckförare i kombination med Svenska/Svenska som andraspråk – utbildningsort Helsingborg

Som truckförare lastar, lossar och förflyttar du gods på lager eller industrier och ansvarar för att godset finns på rätt plats.

Att arbeta som truckförare

Truckkörning kombineras ofta med arbetsuppgifter som lagerarbete, i arbetsuppgifterna kan service och underhåll av trucken ingå.

Truckförare kan vara anställda i industrier, lagerterminaler, åkeriföretag, lastbilscentraler eller inom handeln.

Förkunskaper

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper i svenska för invandrare (sfi) kurs:

  • SFI D

Om du har betyg i svenska för invandrare (sfi) ska du skicka betyget med din ansökan. Om du inte har betyg i sfi ska du kontakta din hemkommun för att bedöma din språknivå. Bedömningen ska du
skicka med din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har
frågor om antagningen.

Kursinfo

Utbildningen är på heltid. Du kan ha rätt till studiestöd från CSN.

Du får den kunskap och de färdigheter som vanligtvis efterfrågas för anställning.

Utbildningen är kostnadsfri men det tillkommer kostnad för litteratur samt kostnad för resor till skolan.

Utbildningen till truckförare kombineras med utbildning i svenska. Språktest kommer att genomföras efter antagning för att ta reda på vilken delkurs i svenska/svenska som andra språk du ska läsa.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Ansökan

Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg och ett personbevis till din ansökan

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.
Informationsmöte
Informationsmöte sker digitalt. Är du intresserad av att delta på informationsmötet, skicka ett mail till info@utbildarna.com så skickar vi dig en länk till mötet.

Informationsmöte

Infomöte 24 november kl.14
Sista ansökningsdag 1 december
Kursstart 10 januari

Infomöte 23 februari kl.14
Sista ansökningsdag 28 februari
Kursstart 21 mars

Infomöte 22 juni kl.14
Sista ansökningsdag 25 juli
Kursstart 22 augusti

Infomöte 21 september
Sista ansökningsdag 3 oktober
Kursstart 24 oktober

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik

Utbildningen avslutas med fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) om du blivit godkänd på kurserna.

Fritt sök

Utbildningen kan sökas fritt av dig som är skriven i någon av Familjen Helsingborgs 11 samverkanskommuner. Om du inte bor i någon av de 11 kommunerna krävs ett godkännande från din hemkommun.

Kurser

Kurskod Kursnamn Poäng
GODMAL0 Maskinell godshantering, inklusive truckkort 100
GODGOD1 Hantering av varor och gods, inklusive HLR, ADR1.3, Godsskydd och emballage 200
SVE/SVA Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande nivå 100
Totalt 400

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window