Lagerarbetare som kör truck
Fordon och transport Truckförare – - utbildningsort Helsingborg
Tillfälle 1
Sista ansökan 9 okt 2021
Kursstart 1 nov 2021
Tillfälle 2
Utbildningens längd 12 veckor Studietakt Heltid (100%)
Studieort

Utbildarna
Atlantgatan 6, 252 25 HelsingborgSe på karta

Fordon och transport

Truckförare

– - utbildningsort Helsingborg

Som truckförare lastar, lossar och förflyttar du gods på lager eller industrier och ansvarar för att godset finns på rätt plats.

Att arbeta som truckförare

Truckkörning kombineras ofta med arbetsuppgifter som lagerarbete, i arbetsuppgifterna kan service och underhåll av trucken ingå.

Truckförare kan vara anställda i industrier, lagerterminaler, åkeriföretag, lastbilscentraler eller inom handeln.

Förkunskaper

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper i svenska för invandrare (sfi) kurs:

  • SFI D

Om du har betyg i svenska för invandrare (sfi) ska du skicka betyget med din ansökan. Om du inte har betyg i sfi ska du kontakta din hemkommun för att bedöma din språknivå. Bedömningen ska du
skicka med din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har
frågor om antagningen.

Kursinfo

Utbildningen är på heltid. Du kan ha rätt till studiestöd från CSN.

Utbildningen har en tydlig inriktning mot ett kommande jobb på lager, hela utbildningen avslutas med en praktikperiod. Du får all den kunskap och de färdigheter som vanligtvis efterfrågas i branschen.

Utbildningen är kostnadsfri men det tillkommer kostnad för litteratur (450 kr) och skyddsskor (ca 250 kr) samt kostnad för resor till skola och praktik.

Efter godkänt slutprov får du utbildningsbevis för arbete med låglyftande plocktruck, ledstaplare, motviktstruck och skjutstativtruck (A1-A4 + B1-B3). Du får även kunskaper inom HLR, farligt gods, godshantering och logistik.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Ansökan

Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg och ett personbevis till din ansökan

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Informationsmöte

Informationsmöte sker digitalt. Är du intresserad av att delta på informationsmötet, skicka ett mail till info@utbildarna.com så skickar vi dig en länk till mötet.

Infomöte 6 oktober.
Sista ansökningsdag 9 oktober
Kursstart 1 november är kursen på 14 veckor.
290 poäng

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik

Utbildningen avslutas med fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) om du blivit godkänd på båda kurserna.

Fritt sök

Utbildningen kan sökas fritt av dig som är skriven i någon av Familjen Helsingborgs 11 samverkanskommuner. Om du inte bor i någon av de 11 kommunerna krävs ett godkännande från din hemkommun.

Kurser

Kurskod Kursnamn Poäng
GODMAL0 Maskinell godshantering 200
LAGLAGu Lageradministration och terminallogistik 50
Totalt 250

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window