Elevassistent hjälper eleverna
Barn och fritid Yrkesvux Elevassistent – med pedagogisk kompetens
Nästa tillfälle
Sista ansökan 14 nov 2021
Kursstart 10 jan 2022
Utbildningens längd 49 veckor Studietakt Heltid (100%)
Studieort

Komvux Helsingborg
Rönnowsgatan 10, 251 89 HelsingborgSe på karta

Barn och fritid

Elevassistent

– med pedagogisk kompetens

Som elevassistent stöttar du elever och lärare för att underlätta lärandet och livet i skolan. Elevassistenten kan också vara en extra hjälp i klassrummet under undervisningen, på raster och  fritidshem.

Att arbeta som elevassistent

Som elevassistent har du ansvar för ett eller flera barn under skoldagen och på fritidshem. Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger mycket till den som vill arbeta med barn och ungdomar. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till med individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

För att lyckas i yrkesrollen som elevassistent behöver du vara lugn, tålmodig och kunna samarbeta.  Du ska även vara duktig på att kommunicera och ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare. Viktigt är att vara ansvarsfull, ha ett stort intresse och engagemang för att hjälpa och stötta elever i sitt lärande och sin utveckling.

Förkunskaper

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper på grundläggande nivå i följande kurs/kurser:

  • svenska/svenska som andraspråk

Om du har betyg i grundläggande kurser ska du bifoga det med din ansökan. Om du inte har betyg ska du kontakta din hemkommun för bedömning av din kunskapsnivå. Bedömningen ska du bifoga
din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har frågor om antagningen.

Kursinfo

För att du ska ha förutsättning att klara av utbildningen behöver du ett godkänt betyg i svenska1/svenska som andraspråk1 på gymnasial nivå.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta kurslitteraturen, övrig utrustning och resekostnader.

Utbildningen består av lärarledda lektioner, handledning och eget arbete, ofta i grupp. Du behöver ha en viss vana vid att använda dator med tillgång till Internet eftersom undervisningen sker med stöd av lärplattformen Itslearning.

Målet med utbildningen är bland annat att du ska ha förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar, kunna samverka, samarbeta och kommunicera samt att känna till vikten av en hälsosam livsstil och hur levnadsmiljöer och bakgrund påverkar.

Utbildningen har inriktning mot skola och fritidsverksamhet.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och bygger på stort eget ansvarstagande. Du läser yrkeskurser inom barn- och fritidsprogrammet. För att du ska få en fullständig gymnasieexamen (2400 poäng) måste du ha läst eller komplettera med fler kurser.

Denna utbildning erbjuds förutsatt att nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom detta utbildningsområde?
Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan överst på sidan.

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg i din ansökan.

Är du folkbokförd i Helsingborgs kommun och vill få kontakt med en studie- och yrkesvägledare gå in på helsingborg.se/vuxenutbildning.

Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun.

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar efter att ansökningstiden gått ut.

Informationsmöte

Välkommen till ett viktigt informationsmöte om utbildningen. Mötet äger rum den 18 november kl. 14.00 via zoom. Du som har ansökt kommer att få en inbjudan till mötet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik

I utbildningen ingår praktik i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Din APL gör du under minst åtta veckor på en särskola, en skola eller fritidsverksamhet. Efter godkänd och avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis.

Fritt sök

Utbildningen kan sökas fritt av dig som är skriven i någon av Familjen Helsingborgs 11 samverkanskommuner. Om du inte bor i någon av de 11 kommunerna krävs ett godkännande från din hemkommun.

Kurser

Kurskod Kursnamn Poäng
PEDKOU0 Kommunikation 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
HALHAL0 Hälsopedagogik 100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 100
SOIETN0 Sociologi, etnicitet och kulturmöten 100
FRTFRD0 Fritids- och idrottskunskap 100
NAGNAT01 Naturguidning 100
HALMEN0 Mental träning 100
KVARXX Komvuxarbete 100
Välj en av kurserna: 200
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete eller
SOCSOI0 Socialt arbete
Totalt 1200

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window