Får jag jobb efter utbildningen?

Får jag jobb efter utbildningen?

Använd Arbetsförmedlingens yrkeskompass om du vill veta mer om hur arbetsmarknaden och framtiden ser ut för det yrke du är intresserad av.

Yrkeskompassen kan hjälpa dig att hitta ditt framtida yrke. Här hittar du framtidsutsikter för cirka 200 olika yrken.

Yrkeskompassen >>

Yrkesprognos

Yrkeskompassen innehåller prognosinformation på ett års sikt. Bedömningen baseras på arbetsförmedlingskontorens prognosarbete och görs på lokal nivå. Resultaten viktas sedan till en regional och nationell bedömning.

Yrkena som finns i Yrkeskompassen motsvarar de största och vanligaste yrkena på arbetsmarknaden. Yrkeskompassen täcker in ungefär 80 procent av sysselsättningen på arbetsmarknaden.

Yrkesbeskrivning

Yrkeskompassen visar även Yrkesbeskrivningar och utbildningsinformation som är hämtade från Yrken A-Ö. Via Yrkeskompassen går det också att nå SCB:s utbildningsprognoser i de fall sådan finns.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window