Ansökan och vägledning

Ansökan och vägledning

En del utbildningar är det fritt att söka för alla som bor i alla kommunerna, andra utbildningar måste du ha ett godkännande från hemkommunen för att gå.

Om du vill ansöka till en utbildning

De flesta utbildningarna söker du med hjälp av en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Men är det en utbildning i Helsingborg eller Landskrona som har ”fritt sök” ansöker du via Helsingborgs eller Landskronas webbansökan. Du hittar information om hur du söker i informationen på den utbildning du är intresserad av.

Fritt sök eller godkännas av hemkommunen?

När du hittar en utbildning du är intresserad av ska det stå om det är fritt sök eller om den ska godkännas av hemkommunen.

Fritt sök – Utbildningen kan sökas fritt av dig som är skriven i någon av Familjen Helsingborgs 11 samverkanskommuner.

Kräver godkännande av hemkommunen – Om du är skriven i en annan kommun än anordnarkommunen krävs ett godkännande från din hemkommun.

Vill du byta yrke eller göra en studieplanering?

Hos en studie- och yrkesvägledare får du personlig vägledning och ökad kunskap om vilka alternativ som finns kring studier och yrkesval.  Vi pratar om dina intressen och framtidsplaner, och du är själv aktiv i planeringen av din framtid.  Du får hjälp med att planera pågående och framtida studier och kan fråga om vad det innebär att arbeta inom olika branscher och yrken. En del utbildningar är det fritt att söka för alla som bor i alla kommunerna, andra utbildningar måste du ha ett godkännande från hemkommunen för att gå.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med individuell studie- och yrkesvägledning och information om:

  • yrken, utbildningar, behörigheter
  • hur du kompletterar dina betyg för behörighet till vidare studier
  • ansökan till olika utbildningar
  • studiefinansiering

Validering

Validering handlar om att synliggöra en persons kompetens, oberoende av på vilket sätt man har lärt sig.

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en persons faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, oberoende av hur de förvärvats.

Syftet med validering kan vara att till exempel anpassa en pågående utbildning till redan förvärvade kunskaper så att man som studerande inte behöver läsa om ämnen man redan kan. Du som har varit yrkesverksam ett par år kan därmed genom validering förkorta en utbildning avsevärt och få dokumentation på dina kunskaper.

Du kan läsa mer om validering på skolverkets hemsida

Kontakta Studie-och yrkesvägledningen i din hemkommun för att diskutera möjligheten för dig att validera dina kunskaper.

Studie- och yrkesvägledning i din hemkommun

Bjuvs kommun

Båstads kommun

Helsingborgs kommun

Höganäs kommun

Klippans kommun

Landskronas kommun

Perstorps kommun

Svalövs kommun

Åstorps kommun

Ängelholms kommun

Örkelljungas kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window